SmartCore
Search…
Dutch
Dutch translation - By kaytitulaer2008
1
noPermission: '%error-prefix% &cJe hebt geen toestemming om deze opdracht uit te voeren!'
2
notAPlayer: '%error-prefix% &cSpeler niet gevonden'
3
notEnoughArgs: '%error-prefix% &cNiet genoeg argumenten! Command gebruik: /smartcore <help/reload>'
4
unknownArgs: '%error-prefix% &cDat argument bestaat niet! Beschikbare argumenten: %unknown-args%'
5
commandDisabled: '%error-prefix% &cHet command dat je probeerde te gerbuiken is uitgeschakeld'
6
gmc:
7
gmc: '%prefix% &7Jou gamemode is gezet naar &eCreative'
8
setGmcOther: '%prefix% &7Je hebt &e%player%&7''s gamemode naar &eCreative&7 gezet'
9
gmcOther: '%prefix% &7Jou gamemode is gezet naar &eCreative &7door &e%player%'
10
gms
11
gms: '%prefix% &7Jou gamemode is gezet naar &eSurvival'
12
setGmsOther: '%prefix% &7Je hebt &e%player%&7''s gamemode naar &eSurvival&7 gezet'
13
gmsOther: '%prefix% &7Jou gamemode is gezet naar &eSurvival &7door &e%player%'
14
gma:
15
gma: '%prefix% &7Jou gamemode is gezet naar &eAdventure'
16
setGmaOther: '%prefix% &7Je hebt &e%player%&7''s gamemode naar &eAdventure&7 gezet'
17
gmaOther: '%prefix% &7Jou gamemode is gezet naar &eAdventure &7door &e%player%'
18
gmsp:
19
gmsp: '%prefix% &7Jou gamemode is gezet naar &eSpectator'
20
setGmspOther: '%prefix% &7Je hebt &e%player%&7''s gamemode naar &eSpectator&7 gezet'
21
gmspOther: '%prefix% &7Jou gamemode is gezet naar &eSpectator &7door &e%player%'
22
heal:
23
heal: '%prefix% &7Je bent genezen!'
24
setHealOther: '%prefix% &7Je hebt &e%player% genezen'
25
healOther: '%prefix% &7Je bent genezen door &e%player%'
26
feed:
27
feed: '%prefix% &7Je bent gevoed'
28
setFeedOther: '%prefix% &7Je hebt &e%player% gevoed'
29
feedOther: '%prefix% &7Je bent gevoed door &e%player%'
30
time:
31
day: '%prefix% &7De tijd is gezet naar &eDag &7in &e%world%'
32
night: '%prefix% &7De tijd is gezet naar &eNacht &7in &e%world%'
33
weather:
34
sun: '%prefix% &7Het weer is veranderd naar &eZonnig &7in &e%world%'
35
rain: '%prefix% &7Het weer is veranderd naar &eRegen &7in &e%world%'
36
help:
37
helpTitle: '&e&lSmartCore Help Menu'
38
helpSubTitle: '&7Use &f/smartcore help admin &7voor een lijst met admin comando''s'
39
helpLine1: '&f/gmc &7- Zet een specifieke speler in &fCreative &7mode'
40
helpLine2: '&f/gms &7- Zet een specifieke speler in &fSurvival &7mode'
41
helpLine3: '&f/gma &7- Zet een specifieke speler in &fAdventure &7mode'
42
helpLine4: '&f/gmsp &7- Zet een specifieke speler in &fSpectator &7mode'
43
helpLine5: '&f/feed &7- Voed een specifieke speler'
44
helpLine6: '&f/heal &7- Geneez een specifieke speler'
45
adminhelp:
46
adminTitle: '&e&lSmartcore Admin Help Menu'
47
adminSubTitle: '&7Gebruik /smartcore help &7Voor een lijst met algemene comando''s'
48
adminLine1: '&f/smartcore reload &7- herlaad plugin'
49
adminLine2: '&f/smartcore help admin &7- Laat de admin help menu zien'
Copied!
Last modified 5mo ago
Copy link