SmartCore
Search…
Norwegian
Norwegian translation - By Northy
1
noPermission: '%error-prefix% &cDu har ikke tilgang til å utføre denne kommandoen!'
2
reload: '%prefix% &7Pluginen har blitt lastet inn på nytt'
3
notAPlayer: '%error-prefix% &cDen spilleren ble ikke funnet!'
4
notEnoughArgs: '%error-prefix% &cIkke nok argumenter! Kommandoen brukes slik: /smartcore <help/reload>'
5
unknownArgs: '%error-prefix% &cArgumentene ble ikke gjenkjent! Tilgjengelige argumenter: %unknown-args%'
6
commandDisabled: '%error-prefix% &cKommandoen du prøvde å utføre er deaktivert!'
7
gmc:
8
gmc: '%prefix% &7Din spillemodus ble satt til &ee'
9
setGmcOther: '%prefix% &7Du satte &e%player%&7's spillemodus til &eKreativ'
10
gmcOther: '%prefix% &7Din spillemodus har blitt satt til &eKreativ &7by &e%player%'
11
gms:
12
gms: '%prefix% &7Din spillemodus ble satt til &eOverlevelse'
13
setGmsOther: '%prefix% &7Du satte &e%player%&7's spillemodus til &eOverlevelse'
14
gmsOther: '%prefix% &7Din spillemodus har blitt satt til &eOverlevelse &7by &e%player%'
15
gma:
16
gma: '%prefix% &7Din spillemodus ble satt til &eEventyr'
17
setGmaOther: '%prefix% &7Du satte &e%player%&7's spillemodus til &eEventyr'
18
gmaOther: '%prefix% &7Din spillemodus har blitt satt til &eEventyr &7by &e%player%'
19
gmsp:
20
gmsp: '%prefix% &7Din spillemodus ble satt til &eTilskuer'
21
setGmspOther: '%prefix% &7Du satte &e%player%&7's spillemodus til &eTilskuer'
22
gmspOther: '%prefix% &7Din spillemodus har blitt satt til &eTilskuer &7by &e%player%'
23
heal:
24
heal: '%prefix% &7Du har blitt helbredet'
25
setHealOther: '%prefix% &7Du helbredet &e%player%'
26
healOther: '%prefix% &7Du har blitt helbredet av &e%player%'
27
feed:
28
feed: '%prefix% &7Du har blitt matet'
29
setFeedOther: '%prefix% &7Du mata &e%player%'
30
feedOther: '%prefix% &7You har blitt mata av &e%player%'
31
time:
32
day: '%prefix% &7Tiden ble satt til &eDag &7i &e%world%'
33
night: '%prefix% &7Tiden ble satt til &eNatt &7i &e%world%'
34
weather:
35
sun: '%prefix% &7Været ble satt til &eSol &7i &e%world%'
36
rain: '%prefix% &7Været ble satt til &eRegn &7i &e%world%'
37
help:
38
helpTitle: '&e&lSmartCore Hjelpemeny'
39
helpSubTitle: '&7Bruk &f/smartcore help admin &7for en liste med admin kommandoer'
40
helpLine1: '&f/gmc &7- Setter den spesifiserte spilleren i &fKreativ &7spillemodus'
41
helpLine2: '&f/gms &7- Setter den spesifiserte spilleren i &fOverlevelse &7spillemodus'
42
helpLine3: '&f/gma &7- Setter den spesifiserte spilleren i &fEventyr &7spillemodus'
43
helpLine4: '&f/gmsp &7- Setter den spesifiserte spilleren i &fTilskuer &7spillemodus'
44
helpLine5: '&f/feed &7- Mater den spesifiserte spilleren'
45
helpLine6: '&f/heal &7- Helbreder den spesifiserte spilleren'
46
adminhelp:
47
adminTitle: '&e&lSmartcore Admin Hjelpemeny'
48
adminSubTitle: '&7Bruk /smartcore help &7for en liste med standard kommandoer'
49
adminLine1: '&f/smartcore reload &7- Laster inn pluginen på nytt'
50
adminLine2: '&f/smartcore help admin &7- Viser hjelpemenyen for administratorer'
51
Copied!
Last modified 5mo ago
Copy link